DZIELNA 60

Sesja kompleksu biurowego dzielna 60 dla Ochnik Development.ERNST & YOUNG

Biuro firmy Ernst & Young w budynku Rondo 1. Projekt: Massive Design.