WE, THE PEOPLE…

Biuro firmy People w warszawskim biurowcu Gdański BC. Projekt: Barnaba Grzelecki


Obiekty UNESCO w Polsce – część 3

Pod koniec ubiegłego roku miałem przyjemność wykonać sesję wszystkich obiektów UNESCO w Polsce dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Na zdjęciach kolejno: kościół pokoju w Świdnicy, drewniane cerkwie w Powroźniku i Radrużu, Kalwaria ZebrzydowskaObiekty UNESCO w Polsce – część 2

Pod koniec ubiegłego roku miałem przyjemność wykonać sesję wszystkich obiektów UNESCO w Polsce dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Na zdjęciach kolejno: cerkiew w Turzańsku, kościół pokoju w Jaworze, Park Mużakowski i Kalwaria Zebrzydowska.
 

Obiekty UNESCO w Polsce – część 1

Pod koniec ubiegłego roku miałem przyjemność wykonać sesję wszystkich obiektów UNESCO w Polsce dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Na zdjęciach kolejno: Kraków, Zamość, Warszawa i Toruń.